.
 

บริการของเรา

 
 • บริการ Vow (Value of Waste)

  บริการ Vow (Value of Waste)

  การเพิ่มมูลค่าของ ของเสียให้เกิดประโยชน์ และมูลค่าเพิ่มขึ้น จากสิ่งที่ต้องทิ้งหรือกำจัดออก โดยผ่านกระบวนการ วางแผน ที่ถูกต้อง เช่น การนำน้ำเสียทำ ไบโอแก๊ส (ลดค่าไฟฟ้า) / การนำกากตะกอนจากไบโอแก๊ส ไปทำปุ๋ยอินทรีย์

   
 • บริการ GTS (Genetic Total Solution)

  บริการ GTS (Genetic Total Solution)

  GTS (Genetic Total Solution) คือ ระบบการจัดการสายพันธุกรรมและพัฒนาสายพันธุ์สุกร ให้ตอบสนองทุกความต้องการของฟาร์ม ตลาดและผู้บริโภค

   
 •  
 • บริการ CD System (Cleaning and Disinfecting Water System)

  บริการ CD System (Cleaning and Disinfecting Water System)

  CD System (Cleaning and Disinfecting Water System) คือ ระบบการฆ่าเชื้อโรคในน้ำและทำความสะอาดระบบให้น้ำในฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้ผลดีที่สุด โดยเป็นระบบที่สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   
 • บริการ Bio VIB (Bio-security)

  บริการ Bio VIB (Bio-security)

  Bio-security คือ ระบบการป้องกันเชื้อโรคที่มีความปลอดภัยทางด้านชีวอนามัยทีบูรณาการและสมบูรณ์แบบที่สุดในเมืองไทยและระดับโลกซึ่งระบบดังกล่าวประกอบไปด้วย Clenaing and Disinfection การทำความสะอาดและการค้าเชื้อโรค ร่วมทั้ง ระบบ Pest control (IPM)

   
 •  
 
 
 
 
Friends link: windows-7-home-basic-serial-key windows-7-homebasic-key windows-81-pro--key buy-Windows-8.1-Enterprise-product-key buy-windows-8.1-professional-product-key windows-7-oem-license-key windows-7-ultimate-product-key windows-8-1-32-bit-keys windows-81-pro-enterprises-key windows-8-1-32bit-key