xxcd

สารเสริมแหล่งพลังงาน
1
ชื่อสินค้า : แมกนาแพค (Magnapac)
นิยาม : ไขมันไหลผ่านในรูปแคลเซียมโซปสามารถดูดซึม
และนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำหรับสัตว์ทุกชนิด
ประโยชน์  : เพื่อใช้เป็นแหล่งของไขมัน และพลังงานในอาหารสัตว์
เพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิตของสัตว์
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัลนิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนัก : 25 กิโลกรัม
   
สารต้านความเครียด
6000
ชื่อสินค้า : สเตรส แพ็ค วอเตอร์โซลูเบิล (Stress Pack Water Soluble)
นิยาม : วิตามินผสมแร่ธาตุและกรดอะมิโนชนิดละลายน้ำ
ประโยชน์ : ลดอัตราการตายจากความเครียดที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของ สภาพอากาศ การเปลี่ยนสถานที่เลี้ยง
การทำวัคซีน หรือจากอาการป่วย
กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้แก่สัตว์
ลดการสูญเสียน้ำหนักจากการกินอาหารที่น้อยลง และจากการขนส่ง
เพิ่มสมรรถภาพการผลิตและสมรรถภาพการสืบพันธุ์ให้แก่สัตว์
ผู้ผลิต : บริษัท ไบโอเคม จำกัด ประเทศเยอรมนี
น้ำหนัก : 25 กิโลกรัม
   
สารฆ่าเชื้อระบบน้ำ
2
ชื่อสินค้า : อินทรา ไฮโดรแคร์ (Intra Hydrocare)
นิยาม : สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อระบบน้ำดื่มในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
ขจัดคราบสกปรกตกค้าง เช่น ยา วัคซีน สารอินทรีย์
ป้องกันการตกตะกอนและลดปัญหาท่ออุดตัน
ประโยชน์ : ช่วยกำจัดสิ่งปนเปื้อนจุลินทรีย์ กำจัดการเกิดตะกอนในระบบน้ำดื่ม
เหมาะสำหรับใช้ในโรงเรือนเลี้ยงสัตวแบบ โรงเรือนว่างหรือมีสัตวอยู่
ปลอดภัยต่อมนุษย สัตวเลี้ยง และวัสดุอุปกรณ์
เหมาะสำหรับการใช้ทำความสะอาดในระบบน้ำดื่มได้เป็นอย่างดี
ผู้ผลิต : บริษัท อินทราแคร์ บีวี ประเทศเนเธอร์แลนด์์
น้ำหนัก : เป็นขวดขนาด 1, 5 และ 10 ลิตร
   
สารเพิ่มคุณภาพไข่
ชื่อสินค้า : ควอลิเทค (QUALITEGG)
นิยาม : สารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไข่ และคุณภาพไข่
ประโยชน์ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไข่ และคุณภาพไข่
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัลนิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนัก : เป็นขวดขนาด 1, 5 และ 10 ลิตร
   
เอนไซม์
ชื่อสินค้า : นูเทรส ไซลา 500 (NUTRASE XYLA 500)
นิยาม : เอนไซม์ช่วยย่อยสำเร็จรูปคุณภาพเยี่ยม แตกต่าง
เพราะผลิต จากแบคทีเรีย จึงคงทน ย่อยได้รวดเร็ว
และทำงานได้นาน กว่าเอนไซม์ที่ผลิตจากเชื้อรา
ประโยชน์ : เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยได้ของวัตถุดิบอาหารสัตว์
สามารถนำวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาถูกและด้อยคุณภาพ
มาใช้ในสูตรได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนค่าอาหาร
ด้วยการกำหนดสูตรอาหารให้มีระดับ พลังงานน้อยลง
ลดการเกิดปัญหามูลแฉะ และกลิ่นเหม็นภายในโรงเรือน
ลดความหนืดของอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิต
ผู้ผลิต : บริษัท นูเทร็กซ์ เอ็น.วี. จำกัด ประเทศเบลเยียม
น้ำหนัก : 25  กิโลกรัม
   
สารกระตุ้นการเจริญเติบโต
ชื่อสินค้า : กัสเตอร์ เอเวส (GUSTOR AVES)
นิยาม : สารเพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหาร
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับสัตว์ปีก
ประโยชน์ : เพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหารของสัตว์
มีกรดไขมันสายสั้นที่ช่วยในการทำลายแบคทีเรียก่อโรค
เพิ่มการหลั่งเอนไซม์ ปรับปรุงการย่อยได้ของสารอาหาร
เพิ่มการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
ยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค เพิ่มการเจริญเติบโตและการแบ่งตัว
เพิ่มจำนวนของเซลล์ดูดซึมที่ ผนังลำไส้
เพิ่มการดูดซึมและการย่อยได้ของสารอาหาร
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัลนิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนัก : 25 กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : กัสเตอร์ลิควิด (GUSTOR LIQUID)
นิยาม : สารเพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหาร
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับสัตว่
ประโยชน์ : สารเพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหาร
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับสัตว์
มีกรดไขมันสายสั้นที่ช่วยในการทำลายแบคทีเรียก่อโรค
เพิ่มการหลั่งเอนไซม์ ปรับปรุงการย่อยได้ของสารอาหาร
เพิ่มการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
ยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค ลดการสูญเสียพลังงานของสัตว์
เพิ่มการกินได้ของสัตว์ เพิ่มการเจริญเติบโตและการแบ่งตัว
เพิ่มจำนวนของเซลล์ดูดซึมที่ผนัง ลำไส้
เพิ่มการดูดซึมและการย่อยได้ของสารอาหาร
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัลนิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนัก : 1 แกลลอน/ลิตร
   
สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ชื่อสินค้า : โกลบิเจน ซาว 20% (GLOBIGENSOW 20%)
นิยาม : ภูมิคุ้มกันจากธรรมชาติ ผลิตจากไข่ (IgY)
ออกฤทธิ์แบบจำเพาะเจาะจง
เพื่อลดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
และช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับสุกรพันธุ์
คุณประโยชน์ : กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในแม่สุกร
เพื่อถ่ายทอดไปยังลูกสุกรโดยผ่านทางน้ำนม
ป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารของสัตว์
ผู้ผลิต : บริษัท เจน คอร์เปอเรชั่น จำกัดประเทศญี่ปุ่น
น้ำหนัก : 25  กิโลกรัม

ชื่อสินค้า : โกลบิเจน พิก โดสเซอร์ (GLOBIGENPIG DOSER)
นิยาม : ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปจากธรรมชาติชนิดปั๊มปาก
เพื่อกระตุ้นและเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในลูกสุกรแรกคลอด
คุณประโยชน์ : ช่วยลดอาการท้องเสียและลดอัตราการตายของลูกสุกร
ช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวของลูกสุกร
ผู้ผลิต : บริษัท เจน คอร์เปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
ภายใต้บริษัท EW Nutrition GmbH ประเทศเยอรมนี
น้ำหนัก : 25  กิโลกรัม
แร่ธาตุอินทรีย์
eerty
ชื่อสินค้า : ไบโอเมทแมงกานีส 10 % (Biomet Mn 10%)
นิยาม : แร่ธาตุ (แมงกานีส) อินทรีย์ คอมเพล็กซ์
ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด ลดการสะสมไขมัน
เพิ่มเปอร์เซ็นต์เนื้อแดง เพิ่มอัตราการตกไข่
ประโยชน์ : เพิ่มสมรรถภาพการผลิต (ADG,FCR)
และคุณภาพซากของสุกร (เพิ่มเนื้อแดง ลดไขมัน)
เพื่อการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุแมงกานีส
ลดการเกิดเยื่อเมือกในมดลูกของสัตว์กระเพาะรวม
เพิ่มอัตราการรอดชีวิตของตัวอ่อน ในไก่ไข่
เพิ่มคุณภาพของฟองไข่ (ความหนาเปลือกไข่)
เพิ่มสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ (เพิ่มกล้ามเนื้อหน้าอก)
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนัก : 25  กิโลกรัม
   

eerty
ชื่อสินค้า : ไบโอเมทซิงค์ 10 % (Biomet Zn 10%)
นิยาม : แร่ธาตุ (สังกะสี) อินทรีย์ คอมเพล็กซ์
ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด
จำเป็นต่อการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างยิ่ง โตไว
ลดอัตราการตาย
ประโยชน์ : เพิ่มการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุสังกะสี
กระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน
ลดปัญหาเรื่องโรคกีบ และช่วยลดความเครียดของสัตว์
ลดจำนวน โซมาติค เซลล์ของสัตว์กระเพาะรวมระหว่าง 20-40 %
ป้องกันการเกิดโรคเต้านมอักเสบ
เพิ่มปริมาณการสร้างน้ำนมของโคนม
เพิ่มสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ เปลือกไข่หนาขึ้น
ลดปริมาณไข่บุบ ไข่ร้าว เพิ่มคุณภาพซากของสุกร (เพิ่มปริมาณเนื้อแดง)
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัลนิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนัก : 25  กิโลกรัม
   
Pharmacological
2000
ชื่อสินค้า : ลิควิฟอส (LiquiPhos)
นิยาม : แร่ธาตุหลักและแร่ธาตุรองชนิดละลายน้ำ
ประโยชน์ : เพิ่มการดูดซึมและการนำแร่ธาตุไปใช้ประโยชน์
ในสภาวะที่ สัตว์ป่วย หรือได้รับความเครียด
ลดปัญหาจากการที่สัตว์ได้รับพลังงาน/แร่ธาตุไม่เพียงพอ
เพิ่มสมรรถภาพการผลิตและสมรรถภาพการสืบพันธุ์ให้แก่สัตว์
ผู้ผลิต : บริษัท ไบโอเคม จำกัด ประเทศเยอรมนี
น้ำหนัก : 1,5,10ลิตร
   

ชื่อสินค้า : แซนโกรวิท ดับบลิว เอส (Sangrovit WS)
นิยาม : สารสกัดจากพืช เพื่อกระตุ้นการกินได้ของสัตว์
ลดการอักเสบของ ลำไส้ เพิ่มปริมาณกรดอะมิโนใช้ประโยชน์ได้
เพื่อประสิทธิภาพ ในการผลิต คุณภาพซากที่ดี
ลดปัญหาการส่งผลกระทบต่อ สัตว์และสิ่งแวดล้อม
ประโยชน์ : กระตุ้นความอยากกินอาหาร และเพิ่มการย่อยได้ของสารอาหาร
ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ได้ของโปรตีน
ลดการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ลดจำนวนแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร
เพิ่มน้ำหนักตัวต่อวันของสัตว์ ช่วยให้คุณภาพซากดีขึ้น
เพิ่มผลกำไรจากการผลิตสัตว์
ผู้ผลิต : บริษัทไฟโตไบโอติก ประเทศเยอรมนี
น้ำหนัก : 1  กิโลกรัม