bbg

สารเสริมแหล่งพลังงาน
1
ชื่อสินค้า : แมกนาแพค (Magnapac)
นิยาม : ไขมันไหลผ่านในรูปแคลเซียมโซปสามารถดูดซึม
และนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำหรับสัตว์ทุกชนิด
ประโยชน์  : เพื่อใช้เป็นแหล่งของไขมัน และพลังงานในอาหารสัตว์
เพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิตของสัตว์
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัลนิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม
   
สารต้านความเครียด
6000
ชื่อสินค้า : สเตรส แพ็ค วอเตอร์โซลูเบิล (Stress Pack Water Soluble)
นิยาม : วิตามินผสมแร่ธาตุและกรดอะมิโนชนิดละลายน้ำ
ประโยชน์ : ลดอัตราการตายจากความเครียดที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของ สภาพอากาศ การเปลี่ยนสถานที่เลี้ยง
การทำวัคซีน หรือจากอาการป่วย กระตุ้นการทำงานของระบบ
ภูมิคุ้มกันให้แก่สัตว์ ลดการสูญเสียน้ำหนักจากการกินอาหารที่
น้อยลงและจากการขนส่ง เพิ่มสมรรถภาพการผลิต
และสมรรถภาพการสืบพันธุ์ให้แก่สัตว์
ผู้ผลิต : บริษัท ไบโอเคม จำกัด ประเทศเยอรมนี
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม
   
สารฆ่าเชื้อระบบน้ำ
2
ชื่อสินค้า : อินทรา ไฮโดรแคร์ (Intra Hydrocare)
นิยาม : สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อระบบน้ำดื่มใน
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ขจัดคราบสกปรกตกค้าง เช่น ยา วัคซีน
สารอินทรีย์ ป้องกันการตกตะกอนและลดปัญหาท่ออุดตัน
ประโยชน์ : ช่วยกำจัดสิ่งปนเปื้อนจุลินทรีย์ กำจัดการเกิดตะกอนในระบบน้ำดื่ม
เหมาะสำหรับใช้ในโรงเรือนเลี้ยงสัตวแบบโรงเรือนว่าง/มีสัตวอยู่
ปลอดภัยต่อมนุษย สัตวเลี้ยง และวัสดุอุปกรณ์
เหมาะสำหรับการใช้ทำความสะอาดในระบบน้ำดื่มได้เป็นอย่างดี
ผู้ผลิต : บริษัท อินทราแคร์ บีวี ประเทศเนเธอร์แลนด์์
น้ำหนักสุทธิ : เป็นขวดขนาด 1, 5 และ 10 ลิตร
   
สารเพิ่มคุณภาพไข่
ชื่อสินค้า : ควอลิเทค (QUALITEGG)
นิยาม : สารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไข่ และคุณภาพไข่
ประโยชน์ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไข่ และคุณภาพไข่
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัลนิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : เป็นขวดขนาด 1, 5 และ 10 ลิตร
   
เอนไซม์
ชื่อสินค้า : นูเทรส ไซลา 500 (NUTRASE XYLA 500)
นิยาม : เอนไซม์ช่วยย่อยสำเร็จรูปคุณภาพเยี่ยม แตกต่างเพราะ
ผลิต จากแบคทีเรีย จึงคงทน ย่อยได้รวดเร็วและทำงานได้
นานกว่าเอนไซม์ที่ผลิตจากเชื้อรา
ประโยชน์ : เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยได้ของวัตถุดิบอาหารสัตว์
สามารถนำวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาถูกและด้อยคุณภาพ
มาใช้ในสูตรได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนค่าอาหาร ด้วยการกำหนด
สูตรอาหารให้มีระดับ พลังงานน้อยลง ลดการเกิดปัญหามูลแฉะ
และกลิ่นเหม็นภายในโรงเรือน ลดความหนืดของอาหาร
เพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิต
ผู้ผลิต : บริษัท นูเทร็กซ์ เอ็น.วี. จำกัด ประเทศเบลเยียม
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   
สารกระตุ้นการเจริญเติบโต
ชื่อสินค้า : กัสเตอร์ เอเวส (GUSTOR AVES)
นิยาม : สารเพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหาร
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับสัตว์ปีก
ประโยชน์ : เพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหารของสัตว์
มีกรดไขมันสายสั้นที่ช่วยในการทำลายแบคทีเรียก่อโรค
เพิ่มการหลั่งเอนไซม์ ปรับปรุงการย่อยได้ของสารอาหาร
เพิ่มการเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค
เพิ่มการเติบโตและการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนของเซลล์ดูดซึมที่
ผนังลำไส้ เพื่อเพิ่มการดูดซึมและการย่อยได้ของสารอาหาร
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัลนิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : กัสเตอร์ลิควิด (GUSTOR LIQUID)
นิยาม : สารเพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหาร
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับสัตว่
ประโยชน์ : สารเพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหาร
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับสัตว์ มีกรดไขมันสายสั้นที่ช่วย
ในการทำลายแบคทีเรียก่อโรค เพิ่มการหลั่งเอนไซม์
ปรับปรุงการย่อยได้ของสารอาหาร
เพิ่มการเติบโตของจุลินทรีย์
ที่มีประโยชน์ และยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค
ลดการสูญเสียพลังงานของสัตว์
เพิ่มการกินได้ของสัตว์ เพิ่มการเจริญเติบโตและการแบ่งตัว
เพิ่มจำนวนของเซลล์ดูดซึมที่ผนัง ลำไส้
เพื่อเพิ่มการดูดซึมและการย่อยได้ของสารอาหาร
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัลนิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 1 แกลลอน/ลิตร
   
สารยับยั้งเชื้อรา
ชื่อสินค้า : ฟังจิแนท เอฟ พี 51 (Funginat FP 51)
นิยาม : สารยับยั้งเชื้อรา สำหรับอาหารสัตว์ทุกชนิด ทุกขนาดอายุ
ประโยชน์ : ถนอมคุณภาพอาหารสัตวโดยยับยั้งการเกิดเชื้อรา
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : ฟังจิแนท เอฟ พี (Funginat FP)
นิยาม : สารยับยั้งเชื้อรา (Mold inhibitors) สำหรับสัตว์ทุกขนาดอายุ
ประโยชน์ : ใช้เป็นสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์เพื่อยับยั้งการเกิดเชื้อรา
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม
   
แร่ธาตุอินทรีย์
eerty
ชื่อสินค้า : ไบโอเมทแมงกานีส 10 % (Biomet Mn 10%)
นิยาม : แร่ธาตุ (แมงกานีส) อินทรีย์ คอมเพล็กซ์
ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด ลดการสะสมไขมัน
เพิ่มเปอร์เซ็นต์เนื้อแดง เพิ่มอัตราการตกไข่
ประโยชน์ : เพิ่มสมรรถภาพการผลิต (ADG,FCR)
และคุณภาพซากของสุกร (เพิ่มเนื้อแดง ลดไขมัน)
เพื่อการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุแมงกานีส
ช่วยลดการเกิดเยื่อเมือกในมดลูกของสัตว์กระเพาะรวม
ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของตัวอ่อน ในไก่ไข่
ช่วยเพิ่มคุณภาพของฟองไข่ (ความหนาเปลือกไข่)
ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ (เพิ่มกล้ามเนื้อหน้าอก)
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

eerty
ชื่อสินค้า : ไบโอเมทซิงค์ 10 % (Biomet Zn 10%)
นิยาม : แร่ธาตุ (สังกะสี) อินทรีย์ คอมเพล็กซ์
ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด
จำเป็นต่อการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างยิ่ง โตไว ลดอัตราการตาย
ประโยชน์ : เพิ่มการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุสังกะสี
ช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน
ช่วยลดปัญหาเรื่องโรคกีบ และช่วยลดความเครียดของสัตว์
ช่วยลดจำนวนโซมาติคเซลล์ของสัตว์กระเพาะรวมระหว่าง 20-40 %
ช่วยป้องกันการเกิดโรคเต้านมอักเสบ
เพิ่มการสร้างน้ำนมของโคนม
ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ เปลือกไข่หนาขึ้น
ลดปริมาณไข่บุบ ไข่ร้าว
เพิ่มคุณภาพซากของสุกร (เพิ่มปริมาณเนื้อแดง)
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัลนิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   
Pharmacological
2000
ชื่อสินค้า : ลิควิฟอส (LiquiPhos)
นิยาม : แร่ธาตุหลักและแร่ธาตุรองชนิดละลายน้ำ
ประโยชน์ : เพิ่มการดูดซึมและการนำแร่ธาตุไปใช้ประโยชน์
ในสภาวะที่ สัตว์ป่วย หรือได้รับความเครียด
ลดปัญหาที่มีสาเหตุมาจากการที่สัตว์ได้รับพลังงาน/แร่ธาตุไม่เพียงพอ
เพิ่มสมรรถภาพการผลิตและสมรรถภาพการสืบพันธุ์ให้แก่สัตว์
ผู้ผลิต : บริษัท ไบโอเคม จำกัด ประเทศเยอรมนี
น้ำหนักสุทธิ : 1,5,10ลิตร
   

ชื่อสินค้า : แซนโกรวิท ดับบลิว เอส (Sangrovit WS)
นิยาม : สารสกัดจากพืช เพื่อกระตุ้นการกินได้ของสัตว์
ลดการอักเสบของ ลำไส้ เพิ่มปริมาณกรดอะมิโนใช้ประโยชน์ได้
เพื่อประสิทธิภาพ ในการผลิต คุณภาพซากที่ดี
ลดปัญหาการส่งผลกระทบต่อ สัตว์และสิ่งแวดล้อม
ประโยชน์ : กระตุ้นความอยากกินอาหาร และเพิ่มการย่อยได้ของสารอาหาร
ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ได้ของโปรตีน
ลดการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ลดจำนวนแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร
เพิ่มน้ำหนักตัวต่อวันของสัตว์ ช่วยให้คุณภาพซากดีขึ้น
เพิ่มผลกำไรจากการผลิตสัตว์
ผู้ผลิต : บริษัทไฟโตไบโอติก ประเทศเยอรมนี
น้ำหนักสุทธิ : 1  กิโลกรัม