22013

สารกระตุ้นการเจริญเติบโต
ชื่อสินค้า : กัสเตอร์ เอเวส (GUSTOR AVES)
นิยาม : สารเพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหาร
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับสัตว์ปีก
ประโยชน์ : เพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหารของสัตว์
มีกรดไขมันสายสั้นที่ช่วยในการทำลายแบคทีเรียก่อโรค
เพิ่มการหลั่งเอนไซม์ ปรับปรุงการย่อยได้ของสารอาหาร
เพิ่มการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
ยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค
เพิ่มการเจริญเติบโตและการแบ่งตัว
เพิ่มจำนวนของเซลล์ดูดซึมที่ ผนังลำไส้
เพิ่มการดูดซึมและการย่อยได้ของสารอาหาร
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัลนิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : กัสเตอร์ลิควิด (GUSTOR LIQUID)
นิยาม : สารเพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหาร
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับสัตว่
ประโยชน์ : สารเพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหาร
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับสัตว์
มีกรดไขมันสายสั้นที่ช่วยในการทำลายแบคทีเรียก่อโรค
เพิ่มการหลั่งเอนไซม์ ปรับปรุงการย่อยได้ของสารอาหาร
เพิ่มการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
ยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค ลดการสูญเสียพลังงานของสัตว์
เพิ่มการกินได้ของสัตว์ เพิ่มการเจริญเติบโตและการแบ่งตัว
เพิ่มจำนวนของเซลล์ดูดซึมที่ผนัง ลำไส้
เพิ่มการดูดซึมและการย่อยได้ของสารอาหาร
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัลนิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 1 แกลลอน/ลิตร
   

แร่ธาตุอินทรีย์
eerty
ชื่อสินค้า : ไบโอเมทแมงกานีส 10 % (Biomet Mn 10%)
นิยาม : แร่ธาตุ (แมงกานีส) อินทรีย์ คอมเพล็กซ์
ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด
ลดการสะสมไขมัน
เพิ่มเปอร์เซ็นต์เนื้อแดง
เพิ่มอัตราการตกไข่
ประโยชน์ : เพิ่มสมรรถภาพการผลิต (ADG,FCR)
และคุณภาพซากของสุกร (เพิ่มเนื้อแดง ลดไขมัน)
เพื่อการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุแมงกานีส
ช่วยลดการเกิดเยื่อเมือกในมดลูกของสัตว์กระเพาะรวม
ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของตัวอ่อน ในไก่ไข่
ช่วยเพิ่มคุณภาพของฟองไข่ (ความหนาเปลือกไข่)
ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ (เพิ่มกล้ามเนื้อหน้าอก)
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

eerty
ชื่อสินค้า : ไบโอเมทซิงค์ 10 % (Biomet Zn 10%)
นิยาม : แร่ธาตุ (สังกะสี) อินทรีย์ คอมเพล็กซ์
ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด
จำเป็นต่อการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างยิ่ง โตไว
ลดอัตราการตาย
ประโยชน์ : เพิ่มการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุสังกะสี
กระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน
ลดปัญหาเรื่องโรคกีบ และช่วยลดความเครียดของสัตว์
ลดจำนวนโซมาติค เซลล์ของสัตว์กระเพาะรวมระหว่าง 20-40 %
ช่วยป้องกันการเกิดโรคเต้านมอักเสบ
และเพิ่มปริมาณการสร้างน้ำนมของโคนม
เพิ่มสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่
เปลือกไข่หนาขึ้น ลดปริมาณไข่บุบ ไข่ร้าว
เพิ่มคุณภาพซากของสุกร (เพิ่มปริมาณเนื้อแดง)
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัลนิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 25  กิโลกรัม
   

Pharmacological
ชื่อสินค้า : กัสเตอร์ลิควิด (GUSTOR LIQUID)
นิยาม : สารเพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหาร
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับสัตว่
คุณประโยชน์ : สารเพิ่มความเป็นกรดในทางเดินอาหาร
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับสัตว์
มีกรดไขมันสายสั้นที่ช่วยในการทำลายแบคทีเรียก่อโรค
เพิ่มการหลั่งเอนไซม์ ปรับปรุงการย่อยได้ของสารอาหาร
เพิ่มการเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค
ลดการสูญเสียพลังงานของสัตว์ เพิ่มการกินได้ของสัตว์
เพิ่มการเติบโตและการแบ่งตัว
เพิ่มจำนวนของเซลล์ดูดซึมที่ผนัง
ลำไส้ เพื่อเพิ่มการดูดซึมและการย่อยได้ของสารอาหาร
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัลนิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนักสุทธิ : 1 แกลลอน/ลิตร