z4

สารเสริมแหล่งพลังงาน
1
ชื่อสินค้า : แมกนาแพค (Magnapac)
นิยาม : ไขมันไหลผ่านในรูปแคลเซียมโซปสามารถดูดซึม
และนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำหรับสัตว์ทุกชนิด
ประโยชน์  : เพื่อใช้เป็นแหล่งของไขมัน และพลังงานในอาหารสัตว์
เพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิตของสัตว์
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัลนิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนัก : 25 กิโลกรัม
   

สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
2
ชื่อสินค้า : อินทรา ไฮโดรแคร์ (Intra Hydrocare)
นิยาม : สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อระบบน้ำดื่มในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
ขจัดคราบสกปรกตกค้าง เช่น ยา วัคซีน สารอินทรีย์
ป้องกันการตกตะกอนและลดปัญหาท่ออุดตัน
ประโยชน์ : ช่วยกำจัดสิ่งปนเปื้อนจุลินทรีย์ กำจัดการเกิดตะกอนในระบบน้ำดื่ม
เหมาะสำหรับใช้ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์แบบโรงเรือนว่าง/มีสัตว์อยู่
ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตวเลี้ยง และวัสดุอุปกรณ์
เหมาะสำหรับการใช้ทำความสะอาดในระบบน้ำดื่มได้เป็นอย่างดี
ผู้ผลิต : บริษัท อินทราแคร์ บีวี ประเทศเนเธอร์แลนด์์
น้ำหนัก : เป็นขวดขนาด 1, 5 และ 10 ลิตร
   
แร่ธาตุอินทรีย์
eerty
ชื่อสินค้า : ไบโอเมทแมงกานีส 10 % (Biomet Mn 10%)
นิยาม : แร่ธาตุ (แมงกานีส) อินทรีย์ คอมเพล็กซ์
ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด ลดการสะสมไขมัน
เพิ่มเปอร์เซ็นต์เนื้อแดง เพิ่มอัตราการตกไข่
ประโยชน์ : เพิ่มสมรรถภาพการผลิต (ADG,FCR)
และคุณภาพซากของสุกร (เพิ่มเนื้อแดง ลดไขมัน)
เพื่อการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุแมงกานีส
ช่วยลดการเกิดเยื่อเมือกในมดลูกของสัตว์กระเพาะรวม
ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของตัวอ่อน ในไก่ไข่
ช่วยเพิ่มคุณภาพของฟองไข่ (ความหนาเปลือกไข่)
ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ (เพิ่มกล้ามเนื้อหน้าอก)
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัล นิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนัก : 25  กิโลกรัม
   

eerty
ชื่อสินค้า : ไบโอเมทซิงค์ 10 % (Biomet Zn 10%)
นิยาม : แร่ธาตุ (สังกะสี) อินทรีย์ คอมเพล็กซ์
ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้สูงสุด
จำเป็นต่อการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างยิ่ง โตไว ลดอัตราการตาย
ประโยชน์ : เพิ่มการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของแร่ธาตุสังกะสี
ช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน
ช่วยลดปัญหาเรื่องโรคกีบ และช่วยลดความเครียดของสัตว์
ช่วยลดจำนวน โซมาติค เซลล์ของสัตว์กระเพาะรวมระหว่าง 20-40 %
ช่วยป้องกันการเกิดโรคเต้านมอักเสบ และเพิ่มการสร้างน้ำนมของโคนม
ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่
เปลือกไข่หนาขึ้น ลดปริมาณไข่บุบ ไข่ร้าว
เพิ่มคุณภาพซากของสุกร (เพิ่มปริมาณเนื้อแดง)
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัลนิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนัก : 25  กิโลกรัม
   
Pharmacological
2000
ชื่อสินค้า : ลิควิฟอส (LiquiPhos)
นิยาม : แร่ธาตุหลักและแร่ธาตุรองชนิดละลายน้ำ
ประโยชน์ : เพิ่มการดูดซึมและการนำแร่ธาตุไปใช้ประโยชน์ ในสภาวะที่
สัตว์ป่วย หรือได้รับความเครียด ลดปัญหาที่มีสาเหตุมาจาก
การที่สัตว์ได้รับพลังงานหรือแร่ธาตุไม่เพียงพอ
เพิ่มสมรรถภาพการผลิตและสมรรถภาพการสืบพันธุ์ให้แก่สัตว์
ผู้ผลิต : บริษัท ไบโอเคม จำกัด ประเทศเยอรมนี
น้ำหนัก : 1,5,10ลิตร
   

ชื่อสินค้า : แซนโกรวิท ดับบลิว เอส (Sangrovit WS)
นิยาม : สารสกัดจากพืช เพื่อกระตุ้นการกินได้ของสัตว์
ลดการอักเสบของลำไส้
เพิ่มปริมาณกรดอะมิโนใช้ประโยชน์ได้
เพื่อประสิทธิภาพ
ในการผลิต คุณภาพซากที่ดี
และลดปัญหาการส่งผลกระทบต่อ
สัตว์และสิ่งแวดล้อม
ประโยชน์ : กระตุ้นความอยากกินอาหาร และเพิ่มการย่อยได้ของสารอาหาร
ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ได้ของโปรตีน
และลดการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ลดจำนวนแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร เพิ่มน้ำหนักตัวต่อวันของสัตว์
ช่วยให้คุณภาพซากดีขึ้น และเพิ่มผลกำไรจากการผลิตสัตว์
ผู้ผลิต : บริษัทไฟโตไบโอติก ประเทศเยอรมนี
น้ำหนัก : 1  กิโลกรัม
   
สารยับยั้งซัลโมเนลลา
ชื่อสินค้า : ซัลโมแนท พี (SALMONAT P)
นิยาม : สารยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย
สำหรับไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกรทุกขนาดอายุุ
ประโยชน์ : ป้องกันและยับยั้งการเกิดเชื้อรา
และแบคทีเรีย ในอาหารไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกรทุกขนาดอายุุ
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัลนิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนัก : 25 กิโลกรัม
   
สารให้ความหวาน
ชื่อสินค้า : ดันโคอะเพเทนเต้ 400 (DULCOAPETENTE 400)
นิยาม : สารให้ความหวาน ช่วยเพิ่มความน่ากินและการกินได้ของอาหารสัตว์
ประโยชน์ : ช่วยเพิ่มรสชาติหวานให้กับอาหารสัตว์ได้ 400 เท่าของน้ำตาลทราย
สามารถละลายน้ำได้ดี และให้ความหวานได้ยาวนานกว่าน้ำตาลทราย
ช่วยกลบรสขมของยาหรือวัตถุดิบที่สัตว์ไม่ชอบกินในอาหารสัตว์
เพิ่มความน่ากินของอาหาร
กระตุ้นความอยากกินอาหารของสัตว์
เพิ่มปริมาณการกินได้ของอาหารสำหรับสัตว์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์
ผู้ผลิต : บริษัท โนเรล แอนิมัลนิวทริชั่น จำกัด ประเทศสเปน
น้ำหนัก : 25 กิโลกรัม