โรงงาน
18/12 ม.2 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
อีเมล์ : vibest@vibestglobal.com
เว็บไซต์ : www.vibestglobal.com
โทร : 02-9196887
แฟ็กซ์ : 02-9196565